Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Các bé trường MN Võng Xuyên B đón tết trung thu năm 2020 thật vui vẻ và ý nghĩa